dynello förpackning

Våra förpackningar får ett nytt utseende

Härmed presenterar vi vårt nya utseende för Dynellos förpackningar.

Vi bygger vidare på de delar av Dynello-logotypen och dess färger som har blivit en integrerad del av vår framtida varumärkesstrategi.

De "blå bergen" framför D:et illustrerar utveckling och att nästa bergstopp (mål) alltid ligger bakom det första berget - med andra ord "allt kan förbättras" - och har blivit en integrerad del av vår förpackning.

dynello logo

Nya förpackningar lanseras kontinuerligt

Vi lanserar ständigt nya förpackningar för olika produkter. Du kommer därför att upptäcka att vissa av våra produkter fortfarande levereras i den nuvarande förpackningen. Vi räknar med att det nya utseendet kommer att vara helt och hållet över till det nya utseendet år 2022.

Tillbaka till blogg